یکی از اعضای نیروهای مسلح بریتانیا که بر اساس قانون اسرار رسمی متهم شده است | اخبار انگلستان

پلیس مبارزه با تروریسم، یکی از اعضای نیروهای مسلح را به جرایمی تحت قانون اسرار رسمی متهم کرده است.

اسکاتلندیارد گفت، توماس نیوسوم، 36 ساله، روز جمعه به جرائمی بر خلاف بخش 2 و بخش 8 قانون اسرار رسمی 1989 متهم شد.

او در بازداشت قرار گرفته و قرار است روز شنبه در دادگاه وست مینستر حاضر شود.

پلیس متروپولیتن گفت که او ابتدا روز سه شنبه دستگیر و بر اساس قانون پلیس و شواهد جنایی 1984 بازداشت شد.

حکم بازداشت بیشتر روز پنجشنبه به دست آمد که به پلیس اجازه داد تا او را تا شنبه بازداشت کند.