درز پنتاگون: پرونده های امنیتی ایالات متحده چگونه به Discord ختم شد؟ – پادکست

در اوایل سال جاری، صدها سند فوق محرمانه پنتاگون در پلتفرم رسانه اجتماعی Discord منتشر شد. مانیشا گانگولی و جولیان بورگر گزارش می دهند

مقامات ایالات متحده در حال تحقیق در مورد افشای صدها سند دفاعی محرمانه ایالات متحده هستند که برخی از آنها مربوط به جنگ در اوکراین است.

خبرنگار تحقیقات گاردین، مانیشا گانگولی، می گوید هانا مور چگونه این اسناد قبل از انتشار توسط مطبوعات بین وب سایت های مختلف مهاجرت می کردند. جولیان بورگر، سردبیر امور جهانی گاردین، آنچه را که ما از افشای اطلاعات دریافتیم و نحوه واکنش مقامات ایالات متحده توضیح می دهد.

ادامه مطلب…