گنجینه های گمشده و ویرانه های باستانی: خاورمیانه آنتونی کرستینگ – در تصاویر | هنر و طراحی

گفته می شود که این مسجد حاوی جسد یونس و نهنگ است. در جولای 2014، کل مسجد توسط داعش منفجر شد. اخیراً، باستان شناسان محوطه تخریب شده را کاوش کرده اند. آنها اکتشافات زیادی از جمله مجموعه ای از مجسمه های برجسته آشوری از زنان داشته اند