با تاسیس تعاونی کشاورزی فرهنگیان در این قسمت تمامی پروزه ها و فعالیت های کشاورزی جهت استفاده همکاران معرفی خواهد شد.

آموزش تراریوم

اموزش و طراحی تراریوم در تعاونی نگین پالیز فرهنگ با همکاری کانون بازنشستگان فرهنگی اموزش وپرورش اسلامشهر دوستان گرانقدری که تمایل به اموزش ساخت و طراحی تراریوم و باغ شیشه…
فهرست