اشنایی با بورس

https://kanooneslamshahr.ir/wp-content/uploads/2020/09/001_Amoozeshe_Bourse_az_Sefr_Hamed.mp3

آموزش تراریوم

اموزش و طراحی تراریوم در تعاونی نگین پالیز فرهنگ با همکاری کانون بازنشستگان فرهنگی اموزش وپرورش اسلامشهر دوستان گرانقدری که تمایل به اموزش ساخت و طراحی تراریوم و باغ شیشه…

فعالیت های تعاونی کشاورزی نگین پالیز فرهنگ

▪︎برگزاری دوره های آموزشی نهاد های کشاورزی و پرورشی دامهای کوچک و طیور ▪︎مشاوره در امور زراعت و دامداری ▪︎خاک شناسی و آنالیز خاک و آب و راه اندازی گلخانه…
فهرست