فرم اشتغال

در این بخش بنا داریم زمینه اشتغال فرهنگی شما و خانواده محترمتان را فراهم نمائیم, بدین عنوان لازم است فرم زیر را کامل نمائید.
  • Please enter a number from 90 to 10.

آماده به کار

آماده به کار نام و نام خانوادگی*شماره تلفن*شرح مهارت، تخصص و توانایی ها* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

نیاز به نیروی کار

نیاز به نیروی کار نام*نام خانوادگی*شماره تلفن*نیروی کار مورد نیاز* این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم های گرویتی مبتنی بر Ajax است.

نیاز به نیروی کار

آماده به کار

بیمه ی پاسارگاد

اعطای نمایندگی رسمی #شرکت_بیمه_پاسارگاد شرکت بیمه پاسارگاد به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه‌ای خود مطابق آیین نامه ۹۶ بیمه مرکزی پس از مصاحبه حضوری و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه،…
فهرست