پلیس مردی را که پس از تصادف اتومبیل در خیابان داونینگ دستگیر شد، آزاد کرد | انگلستان

پلیس متروپولیتن اعلام کرد مردی که پس از برخورد یک خودرو به دروازه های خیابان داونینگ دستگیر شده بود، تحت تحقیقات پلیس آزاد شده است.

این مرد 43 ساله روز پنجشنبه به ظن آسیب جنایتکارانه و رانندگی خطرناک پس از این حادثه بازداشت شده بود که پلیس گفته بود با آن به عنوان “مربوط به تروریسم” برخورد نمی شود.

جزئیات بیشتر به زودی….