مردی که به سمت پادشاه چارلز تخم مرغ پرتاب کرد به خاطر رفتار تهدید آمیز گناهکار شناخته شد

پاتریک تلول، 23 ساله، پس از حادثه در جریان پیاده روی در ماه نوامبر در دادگاه قضایی یورک محکوم شد.

پاتریک تلول، 23 ساله، پس از پرتاب “حداقل پنج” تخم مرغ به سوی پادشاه در جریان گردش در یورک در نوامبر سال گذشته، در دادگاه قضایی یورک به دلیل رفتار تهدیدآمیز مجرم شناخته شد.

ادامه مطلب به زودی…

به خواندن ادامه دهید…