عید، همه چیز، و قطار بخار: بهترین عکس های چهارشنبه

ویراستاران تصویر گاردین، عکس های برجسته را از سراسر جهان انتخاب می کنند

ادامه مطلب…

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*