شفق های قطبی آسمان سراسر جهان را پس از طوفان خورشیدی روشن می کنند – در تصاویر | اخبار جهان

یک طوفان شدید خورشیدی پس از ایجاد نمایش‌های نوری که فراتر از مرزهای قطبی معمول آنها می‌رسد، ستارگان را در سراسر جهان مجذوب خود کرده است. استرالیا و نیوزلند دوشنبه شب شاهد یک شفق قطبی بزرگ بودند، در حالی که شفق قطبی آسمان های جنوبی تر از حد معمول را در سراسر ایالات متحده، اروپا و آسیا زیبا کرد.