جیم براون: زندگی در تصاویر | ورزش

اسطوره، بازیگر و فعال اجتماعی NFL در سن 87 سالگی درگذشت. در یک حرفه فوتبالی از 1957 تا 1965 او کلیولند براونز را به آخرین عنوان NFL خود رساند و رکوردهای لیگ را قبل از بازنشستگی برای بازیگری شکست، با بازی در بیش از 30 فیلم. در اینجا به زندگی و حرفه او نگاه می کنیم.