جشنواره هنر شهری و گرافیتی Glasgow Yardworks 2023 – در تصاویر | اخبار انگلستان

حیاط گالوانیزر که به طور معمول یک زمین بازی بتنی است، بار دیگر به یک بوم پر جنب و جوش از رنگ و خلاقیت تبدیل می شود، جایی که برخی از بزرگترین هنرمندان شهری از سراسر جهان، از جمله Jay Kaes، EPOD، Morf، Aches، و KMG، در کنار همدیگر حضور دارند. استعدادهای محلی شهر در حال انفجار است